Menu główne


O nasOlimar Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych powstałe w 2001
roku w Krakowie. Podstawowym zakresem działalności jest produkcja folii LDPE i HDPE (rękawy, taśmy,
półrękawy), worków na śmieci LDPE i HDPE oraz worków konfekcyjnych LDPE.

Olimar Sp. z o.o. jest uprawnionym recyklerem i prowadzi swoją działalność na podstawie decyzji OŚR.VI.7648-2-8/02 wydanej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce działając w sektorze odpadów foliowo-opakowaniowych. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów oraz decyzji zezwalającej na transport tych odpadów zapewniamy sobie stały dostęp do surowców niezbędnych w procesie recyklingu. Coraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie selekcji odpadów wpływa pozytywnie na działalnośc takich firm jak Olimar Sp. z o.o. Trzeba oczywiście jeszcze dużo czasu i promocji, aby poziom recyklingu odpadów osiągną zadowalające rezultaty, a społeczeństwo przekonało się, że segregacja na wstępnym etapie ma sens i wpływa nie tylko na obniżenie obciążeń z tytułu "produkcji" odpadów przez gospodarstwa domowe, ale pozwala przede wszystkim ograniczyć ujemne efekty na środowisko naturalne. Zdecydowana większość generowanych odpadów można przetworzyć. Nie mówimy tutaj tylko o odpadach tworzyw. Taka firma jak Olimar Sp. z o.o. odbiera około 100 ton odpadów foliowych miesięcznie co pozwala nie tylko ograniczyć odpady gromadzone na składowiskach, ale wytworzony w procesie regranulacji produkt (regranulat) jest wykorzystywany ponownie do produkcji folii. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy nie ma takich firm. Lawinowo rośnie konsumpcja opakowań przez co produkujemy coraz więcej folii, której nie przetważamy. Dlatego też takie firmy jak Olimar Sp. z o.o. mają szczególnie dzisiaj w dobie szybkiego rozwoju sens. Prawie 100% naszych wyrobów produkowana jest z materiałów poddanych recyklingowi. Liczby mówią same za siebie.

Jako recykler przy sporządzaniu dokumentó księgowych uwzględniamy aspekty ochrony środowiska, co oznacza, iż nakłady i koszty związane z działalnością środowiskową są uwzględniane w kosztach produkcji przedsiębiorstwa.  

Olimar Sp. z o.o. systematycznie zwiększa swój udział w rynku dzięki polityce skierowanej na inwestycje w nowe innowacyjne technologie i kadrę pracowniczą.

Firma Olimar Sp. z o.o. w czerwcu 2020 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr. Umowy:POIR.02.03.02-12-0036/19-00. Tytuł projektu: "Opracowanie innowacyjnych wyrobów foliowych o właściwościach aseptycznych". Celem projektu jest wprowadzenie do produkcji nowych produktów - innowacyjnych wyrobów foliowych, powstałych na bazie uszlachetnionego regranulatu polietylenowego. W ramach projektu zostanie wprowadzona jedna innowacja produktowa polegająca na użyciu do produkcji wyrobów preparatu biobójczego o charakterze hybrydowym i/lub akrobi termoplastycznej. W ramach projektu opracowana zostanie jedna innowacja procesowa, która będzie dotyczyła metody i warunków wytwarzania wielofunkcyjnego modyfikatora oraz sposobu jego wprowadzenia do odpadów polietylenowych o dużym stopniu zanieczyszczenia. Wydatki kwalifikowane dla projektu wynoszą 280 000 zł z tego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 238 000 zł co stanowi 85% kosztów.

Nieprzerwanie dążymy do zaoferowania naszym klientom produktów najwyższej jakości po konkurencyjnych cenach.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Olimar Sp. z o.o.